Monday, 7 September 2015

Perkaderan

Di mana sahaja organisasi yang saya lihat, saya perhatikan, pengurusan yang dahulu rancak bergerak semakin perlahan dan lembap.

Banyak organisasi... melalui pemerhatian peribadi diri ini, sudut perkaderan merupakan salah satu aspek yang kebanyakan pimpinan organisasi terlepas pandang. Ini merupakan teks Ucapan Dasar Jabatan Perkaderan di sekolah saya.

Ya, walaupun sekadar di sekolah dan umur ketika itu masih setahun jagung, pendedahan dan perlaksanaan perkaderan di sekolah saya agak strategik dan komprehesif. 


Cc sahabat perjuangan Jabatan Perkaderan bersama, Nadhirah bt Abd Rasid dan Wan Basyirah bt Abdul Majid. Yang dirindui, sentiasa dan sentiasa. 


3.0 PENGURUSAN KOMPREHENSIF SILLAH PERKADERAN STRATEGIK

3.1       Umum mengetahui, bahawa perkaderan adalah suatu perkataan yang tidak asing lagi dalam arena dakwah para dua’t. Sehubungan dengan itu, dalam proses pembangunan jemaah yang lebih teratur dan progresif, usaha merekrut kader-kader Islam adalah sangat penting untuk memastikan kesinambungan perjuangan dakwah dan tarbiah seterusnya memastikan bi’ah solehah yang telah wujud akan dijamin dapat terus berkekalan. Sejarah Islam juga membuktikan pemimpin hebat yang lahir di pentas dunia tidak lahir secara kebetulan, spontan atau turun dari langit. Mereka sebenarnya lahir daripada mekanisme didikan yang terancang sejak dari awal.

Surah Al-Anfal : 60

3.2       Antara langkah untuk mewujudkan perkaderan yang mantap adalah melalui pelaksanaan program tamrin yang komprehensif. Perancangan komprehensif bererti perancangan yang mampu menjawab persoalan apakah visi itu, bagaimana ia dapat dicapai, siapa yang ditugaskan melaksanakannya dan bilakah ia mesti disempurnakan Pada pandangan kami, ilmu pelaksanaan inilah yang menjadi kekurangan yang mengakibatkan terbantutnya proses tarbiah dan dakwah yang komprehensif.

Muktamirin muktamirat yang dirahmati,
3.3       Dalam pengurusan organisasi, banyak kelemahan yang diperhatikan apabila organisasi lebih terbiasa mengurus konflik dan masalah lebih daripada mengurus agenda dan visi. Jika dilihat pada ruang lingkup tamrin itu sendiri, perjalanan tamrin mestilah dipelbagaikan mengikut perkembangan mad’u. Namun matlamat dan agenda yang ingin dicapai dalam suatu program tamrin tidak patut dipinggirkan. Selain itu, penggerak – penggerak tamrin juga hendaklah mempunyai kecekapan yang tinggi dan mempunyai kemahiran membuat perancangan yang pelbagai bagi mencapai matlamat yang sentiasa berubah. Mustahil tanpa sifat pengurusan yang ampuh, sebuah empayar yang agung mampu dibangunkan.

Warren Bennis berkata dalam bukunya Leadership:
“Leader are people who do the right things. Manager are people who do things right.


3.4       Tambahan pula, generasi yang hebat adalah generasi yang dapat melahirkan perkaderan yang lebih hebat! Pemilihan yang tepat akan menghasilkan kestabilan serta tidak berlaku pergolakn, manakala hasil pilihan yang tidak baik akan menimbulkan kepincangan dalam sesuatu organisasi. Justeru, semua pimpinan dalam proses kaderisasi ini hendaklah bersungguh - sungguh dan bijaksana memilih orang yang sesuai dalam setiap kedudukan tanggungjawab. Harapannya agar pelaksanaan proses perkaderan yang strategik akan dapat melahirkan kepemimpinan unggul selari denagan tema muktamar ini.

Ingatlah, pemimpin yang berkualiti tinggi kepimpinannya adalah pemimpin yang bukan sekadar diikuti dan ditaati. Beliau bukan sekadar pemimpin yang beramanah dan berintegriti. Tidak cukup sekadar pemimpin yang mampu mencetak generasi dan menghebatkan orang lain. Beliau pemimpin yang mampu meninggalkan legasi yang kukuh dan pengaruh yang kekal abadi. 

No comments:

Post a Comment